Baard en zwarte kleren        no. 5

Kleding als machtsymbool        no. 299

Over kleding en baarden        no. 1013