Bekeert u en leeft!        no. 290

Vergeving van zonden        no. 477

Leven naar Gods wil        no. 513

Verschil tussen God dienen en godsdienst        no. 522

Waartoe dient bekering?        no. 631

Er is één waar geloof.        no. 401