De verloren zoon deel1        no. 81

De verloren zoon deel2        no. 272

De rijke man en de arme Lazarus        no. 194

Profetische betekenis van Elia / Jona en Lazarus        no. 232a

De eindtijdprofeten Mozes en Elia        no. 242

Israels koningschap        no. 243

De (eindtijd) herder David        no. 325

Salomo en de Opperste Wijsheid        no. 303

Abraham en de stad Gods        no. 317

Maria en Jozef        no. 321

Ada en Eva        no. 369

De wijze en dwaze bouwer        no. 174

De toren van Babel, betekenis voor nu        no. 266

Wie niet sterk is, moet slim zijn        no. 433

De verloren zoon (deel 1 en 2)        no. 272 (herziene uitgave)

Jakob en Ezau         no. 134  (herziene versie)