De lijst hieronder is een overzicht van al de genummerde brochures.
Nummers die ontbreken zijn herzien en opgenomen in een nieuwere uitgave.

 

no. 1        De Radicale en Totale Reformatie

no. 4        De Lof der Sabbat

no. 5        Baard en zwarte kleren

no. 8        De Voleinding der Wereld

no. 11        De Mammon (geld en rente)

no. 13a        Electra

no. 15        Zending.......door wie?......en tot Wie?

no. 26        Het Nieuwe Jeruzalem

no. 30        De automobiel: zegen of vloek?

no. 33        Techniek: zegen of vloek?

no. 36        Erfzonde, erfsmet en erfschuld

no. 41 a        Dordt: licht en schaduwzijde

no. 41 b        Dordt: licht en schaduwzijde

no. 48        Opgemerkt deel1 (ingezonden artikelen RD)

no. 55        Stof en Geest waardeloos?

no. 58         Brieven over Israel en de joden

no. 62        De Wet / Verbond als geboorteakte

no. 67        Wat is er mis met Kerst-mis?

no. 68        Het donorregister

no. 77        Vervolmaking

no. 81        De Verloren Zoon (deel1)

no. 94        Het Slotfeest (Atsereth)

no. 98        Bestaat er een Hel en een Hemel?

no. 103        Water

no. 114        Kerk en Synagoge

no. 123        Tekenen der Tijden 2

no. 124        Wat is Telegony

no. 127        De twee vrouwen van JHWH

no. 128        Genetische Strijd

no. 132/1        Misverstane verkiezing

no. 134        Jakob en Ezau

no. 138        Staat Israel en de Tempel

no. 139         Bijbelvertalingen fouten en verbeteringen

no. 140        Het overblijfsel van Israel

no. 143        Het Messiaans Vrederijk

no. 157        De strijd tussen Waarheid en Leugen

no. 159        Studies over Israel: Identiteit en toekomst 1

no. 160        In welke betekenis is Rome veranderd?

no. 161        Studies over Israel: Identiteit en toekomst 2

no. 162        Studies over Israel: Identiteit en toekomst 3

no. 163        Studies over Israel: Identiteit en toekomst 4

no. 165        Studies over Israel: Identiteit en toekomst 5

no. 168        Studies over Israel: Identiteit en toekomst 6

no. 170        Studies over Israel: Identiteit en toekomst 7

no. 171        Studies over Israel: Identiteit en toekomst 8

no. 172        Studies over Israel: Identiteit en toekomst 9

no. 173        Studies over Israel: Identiteit en toekomst 10

no. 174        De Wijze en dwaze bouwer

no. 175        Studies over Israel: Identiteit en toekomst 12

no. 176        Maak de boom goed en zijn vrucht is goed

no. 177        Het wonder van vergeving en genezing

no. 178        Vernieuwd Gereformeerd of Nieuw Gereformeerd?

no. 179        Pinksteren 2000

no. 180        Straf en vergelding, gerechtigheid en gericht, maar hoe?

no. 181        Kerken en hun betekenis

no. 182        Wat is Religie? Kerkelijk Georganiseerd Bandietendom

no. 183        Achtergronden Rome 3

no. 184        De maria-cult stamt af van Isis uit Egypte

no. 185        Wat is Godsdienst?

no. 187        Het ontstaan van de Bijbel

no. 188        Wat is georganiseerde godsdienst?

no. 189        Godsdienst-waanzin

no. 190        Apartheid

no. 192        "In den beginne" ging het fout

no. 194        De rijke man en de arme Lazarus

no. 195        De dienst der Engelen

no. 197        Het dilemma "eis en onmacht" tot geloven

no. 199        Schepping van man en vrouw, huwelijk en echtscheiding

no. 200        De gereformeerde gemeente-leer tegen het licht

no. 201        Loofhuttenfeest 2002

no. 202        Internet: zegen of vloek?

no. 204        Waan en werkelijkheid

no. 205        Het "Beginsel" deel 2

no. 206        De wijnstok, de olijf- en vijgenboom: Israel

no. 207        Het evangelie is niet naar de mens

no. 208        De maatschap Juda en Benjamin

no. 209        Vaccineren, fluor en bloedtransfusie; welles of nietes

no. 210        Cannabis en drugs in de Bijbel

no. 211        Komt er een nieuwe wereldorde?

no. 212        Reinheid en onreinheid

no. 213        De Wijsheid m.b.t. Israel

no. 216        Rijkdom en armoede: zegen of vloek?              

no. 217        De strijd der Belialskinderen om de eerst geboorte

no. 218        Den vaderlant ghetrouwe

no. 219        Vervolg Belialskinderen

no. 220        Pascha, de graal en de a-bom

no. 221        Mond en klauwzeer en de Nieuwe wereldorde

no. 222        Oranje boven 1

no. 223        De Europese Mythe (EU en euro)

no. 224        De geschiedenis van MKZ in Nederland, met name in Kootwijkerbroek

no. 225        De worsteling om de absolute wereldmacht

no. 226        Is het recht van verzet terrorisme?

no. 227        De MKZ mythe

no. 228        De evolutie van goed en kwaad

no. 229        Het kerken spel

no. 230        De antichrist

no. 231        Het mysterie der voortplanting 3       

no. 232        Profetische betekenis van Elia, Jona en Lazarus

no. 233        Het mysterie der voortplanting en erotiek

no. 235        Is modern Israel wel écht Israel?

no. 236        Het mysterie der voortplanting en erotiek (vervolg)

no. 237        De "zonen Gods" (Nefilim) uit Gen.6

no. 238        De Paradijszonde: kan het sex geweest zijn?

no. 239        Tekenen der tijden: vulkanische uitbarstingen

no. 240        De gezette hoogtijden van JHWH

no. 241        Doel van de aanslagen in New York en Washington

no. 242        De eindtijdprofeten Mozes en Elia

no. 243        Israels koningschap

no. 245        De tiende planeet       

no. 246        Zegen en vloek Deut. 28

no. 251        De besnijdenis       

no. 252        De besnijdenis van het hart

no. 254-1    Het Pascha-complot

no. 254-2    Het Pascha-complot

no. 255        Wederopstanding en onsterfelijkheid

no. 256        Het discipelschap

no. 257        Levensritmen

no. 258        De wijsheid van Edom en de eindtijd   

no. 259        De geometrie van het leven   

no. 260        Heilige Geometrie

no. 261        Macht en gezag

no. 262-1     Het ontstaan van zonnediensten en de zondagsviering

no. 262-2    Achtergronden zondagsviering

no. 263        Het Bazuinfeest 2002

no. 265        Muziek, doel en gebruik      

no. 266        De toren van Babel, betekenis voor nu

no. 268        Oorsprong van de leer van de onsterfelijke ziel

no. 270        Loofhuttenfeest 2002

no. 271        Vriendschap en broederschap

no. 272        De verloren zoon (deel 2)

no. 273        De eindtijd

no. 274        Goddelijke dromen

no. 275        Cultuur

no. 276        Wereldoorlog 3

no. 277        De vervalsing van het Koninkrijk van Elohim

no. 278        Wat is ons levensdoel?

no. 279        Ufo's en de Bijbel

no. 280        Religieuze onverdraagzaamheid

no. 281        Occulte achtergronden Nieuwe WereldOrde

no. 283        De troon van JHWH en het nieuwe tijdperk      

no. 284        Vragen bij oorlog Irak en vogelpest Nederland

no. 285        Ezau / Amelek contra Jakob / Israel

no .286        Hogere leiding

no. 288        Wat is Religie? U mag het zeggen!     

no .290         Bekeert u en leeft!

no. 291        Water (deel 2)

no. 292        Arbeidsvreugd en zingeving van het leven

no. 293        Uitverkiezing en "verwerping"

no. 295        "Gij zult de dood niet sterven"

no. 296        De feesten van JHWH

no. 297        Gewetensvrijheid en belastingen

no. 298        De andere Jezus

no. 299        Kleding als machtssymbool

no. 300        Techniek: zegen of vloek

no .301        Jeruzalem

no. 302        Het verbond met Israel nr. 1

no. 303        Salomo en de opperste wijsheid

no. 304        De les van de rijke (arme) dwaas

no. 305        Religie: waan en werkelijkheid

no. 306        De symboliek van "godshuizen"

no. 307        Straf en vergelding, gerechtigheid en gericht, maar hoe?

no. 308        Waan en werkelijkheid

no. 309        De "passion film" antichristelijk?

no. 310        De onzienlijke dingen

no. 311        Magie der sacramenten

no. 312        Kinderdoop, wel of niet

no. 314        Heeft de dood een doel?

no. 315        Kanker, nieuwe hoop (deel 1)

no. 316        Religie, terrorisme en vrede

no. 317        Abraham en de stad Gods

no. 320        De troon des satans: achtergronden van satans onreine geesten     

no. 321        Maria en Jozef  

no. 322        Israel zal veilig wonen

no. 323        De troon des satans: achtergronden van satans onreine geesten (vervolg)

no. 324        De feesten van JHWH

no. 325        De (eindtijd) herder David

no. 326        De troon des satans nr. 3

no. 327        De tekenen des tijds       

no. 328        Het geld dat stom is....(deel 2)

no. 329        Geen andere goden

no. 330        Jezus en het christendom

no. 331        De duivel (satan)

no. 332        Het geld dat stom is....(deel 1)

no. 333        De Europese mythe (EU en Euro)

no. 334        Economische macht en slavernij

no. 335        Huwelijksnood

no. 336        Verwachtingen voor 2005 zijn alarmerend

no. 337        Het Midden-oosten conflict

no. 338        Ontspoord christendom

no. 339        Jesaja, verwoesting en wederopbouw

no. 341        Het internationaal zionisme en groot-Israel      

no. 342        Ons Pascha 2005

no. 344        Israel in het Westen?       

no. 345        De Drie-eenheid

no. 346        Het verborgen Israel

no. 347        Het kerk-bedrijf

no. 348        Tot de wet en de getuigenis

no. 349        De 111e (265e) paus en de mysterie-religies

no. 350        Culturele op- en neergang

no. 352        De staat Israel: discriminatie

no. 353        De belofte van de Heilige Geest voor Israel

no. 354        Cultuur 2   Arbeid adelt

no. 355        Nucleaire crisis 2005?

no. 356        De dagen van Noach

no. 357        Levens verwachting

no. 358        Het recht van de sterkste

no. 359        Hart, bloed en levensgeheimen

no. 360        "In den beginne" ging het fout

no. 362        Gij zult niet echtbreken     

no. 363        Geven en nemen, eeuwige strijd om de wereldmacht

no. 365        Kanker, nieuwe hoop    deel 2

no. 366        De bestemde tijd is gekomen: over Sion en Babylon

no. 367        Soekot Loofhuttenfeest 2011

no. 368        Heeft ene Piso het NT geschreven?

no. 369        Adam en Eva

no. 370        De diefstal samenleving

no. 371        Het Huwelijk

no. 372        De (sex) moraal o.a. van de Bijbel

no. 373        Is er een besluit van verwerping?   

no. 374        Misverstane verwerping (2)

no. 375        Bestaat er zoiets als 'erfzonde'?

no. 376        De opstanding ten eeuwige leven

no. 377        Bijbel en wetenschap

no. 378        De tiende planeet

no. 379        De "zonen Gods" (Nefilim) uit Gen. 6

no. 380        De Israelitische Nederlanders

no. 381        Oorsprong en doel van de sabbat

no. 382        Het brood en water des levens

no. 383        De symbolen van de mysteries van het leven

no. 385        Geen woorden maar daden       

no. 386        Spirituele rol van Nederland als waterland

no. 387        verzoening / Izaak's offer

no. 388        Christus ervaring

no. 389        De radicale reformatie

no. 390        Is het Nederlandse volk een stam van Israel?

no. 391        De heilige naam van God

no. 392        Kunst: gewijd en / of occult

no. 394    `   Christus bewustzijn       

no. 395        De staat Israel

no. 397        Zending: aan wie?      

no. 398        Pax Americana 2006 en de nieuwe wereldorde

no. 399        Gods 'oogappel'

no. 400        De grote reinigingsdag (Yom Kippur)

no. 401        Er is één waar geloof

no. 402        Crisis in landbouw, veeteelt en visserij

no. 403        Sions twistzaak: Jakob en Ezau

no. 404        Het atomaire priesterschap

no. 405        Het Babel der Illuminaten

no. 407        Ons 'derde oog' deel 1

no. 408        Ons 'derde oog' deel 2

no. 409        Ons 'derde oog' deel 3

no. 410        De kracht van het gebed

no. 411        Wees gezond en wees een zegen

no. 412        Elite (macht) en massa (slavernij)

no. 413        De eeuwige strijd om het koningschap

no. 415        Begrafenis gebruiken       

no. 416        van der Groe de laatste ziener?

no. 418        Hersteld koninkrijk: de bestelde plaats

no. 420        Jeremia 30-33       

no. 421        Pinksteren 2007 mbt Nederland

no. 422        Gezondheid als grootste schat

no. 423        De koning van het eindtijd Babel

no. 425        Het einde van de Boerenstand

no. 426        De kennisboom en sleutel der kennis

no. 428        Het Israel geheim deel 1

no. 429        Verbondsark technologie deel 1

no. 431        Het Israel geheim deel 2      

no. 433        Wie niet sterk is moet slim zijn

no. 434        Jesjoea (Jezus) leeft

no. 435       Enkele werkelijkheidsvragen

no. 436       Israel verborgen

no. 437       De nieuwe maan en maanreligie

no. 438        De heilsfeiten van het christendom

no. 439        De pijlers van het christendom

no. 442        Verbondsark technologie deel 2

no. 444        Het genade jaar van JHWH voor Israel

no. 446        Begin en einde van de nieuwe wereldreligie

no. 447        Zijn geboden houden

no. 448        Geen hemel en geen hel, wat dan wel?

no. 449        De wet/verbond als geboorteakte van Israel

no. 450        De "weg der ganse aarde"

no. 451        En gans Urk viert sabbat

no. 452        Wat is georganiseerde godsdienst?

no. 453        Bijbel oorsprong

no. 454        Occulte natuurreligies

no. 455        De tempel

no. 457        De 'dag van JHWH' is nabij

no. 460        Sions twistzaak

no. 461        Kanker is géén ziekte

no. 462        Het "Heilige zaad" deel 1

no. 463        De scheidbrief

no. 464        Het uiteindelijke huis van JHWH's heerlijkheid

no. 465        De voleinding der wereld

no. 469        Het universum is vijfvoudig

no. 470        Het nieuwe Israel

no. 471        Rome en de energie-god

no. 472        De Jezus-culturen

no. 473        Onze gezondheid (Codex Alimentarius)

no. 475        Leven en dood

no. 476        Het heilige zaad

no. 477        Vergeving van zonden

no. 478        Hoe komen wij aan de Bijbel?

no. 478        Vroom bedrog

no. 479        De zon-verering

no. 480        De "godzoekers" van Cern

no. 481        Geld dat stom (lucht) is deel 2

no. 482        De geldcrisis deel 3

no. 484        Internationale samenzwering van Ezau tegen Jakob

no. 485        Jesaja 53

no. 486        Diverse mensbeelden

no. 487        Het ontstaan van de Bijbel deel 1

no. 488        Wat is leven?

no. 489        Ezau's gouddiefstal, Jakobs herstel

no. 490        Geldcrisis deel 4

no. 491        Herstel van Israels miskende liefde

no. 492        Geldboekje 1b

no. 494        Kerstfeest

no. 495        De illuminatie en 2012

no. 496        Geld is bedrog

no. 497        Huidige geldcrisis 2009

no. 498        De zoon van JHWH

no. 499        Mythen en hun betekenis           

no. 500        Kerkelijk bedrog

no. 501        Herzien christelijk geloof

no. 502        Sabbateren en Godsvertrouwen

no. 503        Pascha: verzoening door voldoening?

no. 504        Germaanse nieuwe geneeskunde

no. 505        De onheilige drie eenheid

no. 507        Het Maya jaar 2012

no. 508        Noodlot of bestemming

no. 509        Waar is de berg Sion?

no. 510        Nieuwe wereldorde en nieuwe wereldreligie

no. 512        Nieuwe wereldreligie deel 2

no. 513        Leven naar Gods wil

no. 514        Alles wordt nieuw

no. 516        De taal van het licht

no. 517        Obama: de prins van de Nijl?

no. 518        Het komende vuurgericht

no. 519        De ark des verbonds

no. 520        Het boze oog

no. 521        De vaccinatie-mythe

no. 522        Verschil tussen God dienen en godsdienst

no. 523        2009 het jaar van bloed en tranen?

no. 525        Het wonder van leven

no. 526        Zoektocht naar waarheid

no. 527        Heidens sinterklaas feest

no. 528        Ontstaan en einde van het christelijk geloof

no. 530        Wie is de eigenaar van de aarde?

no. 531        Olympische spelen en het Goddelijk vuurgericht

no. 532        De nieuwe wereldorde en geldzwendel

no. 533        Liefde

no. 535        Olympisch symbolisme 2010

no. 536        Sterrenpoorten en cern

no. 538        Krachtmeting van God tussen goden en afgoden

no. 539        De nieuwe tijd (aioon)

no. 540        God, geld en belastingen

no. 541        Pinksteren 2010 mbt Nederland

no. 543        Leven vanuit het hart

no. 544        Liefde en de normen van de Almacht

no. 545        Tel uw zekerheden en zegeningen

no. 546        De redders van de kerk

no. 547        Liefde en gezondheid

no. 548        BP olie

no. 551        Israels heilige zaad (Jakob)

no. 553        Mensenoffers

no. 554        Het Tweelingen mystery

no. 555        Het getal vijf

no. 556        Loofhuttenfeest 2010

no. 557        Cern, Rome en 2012

no. 559        De oordeelsdag

no. 560        Het Regeneratie Liefdeslied

no. 561        Het lam Gods / kinderoffers

no. 563        De God van Israel

no. 564        Geld, bedrog en corruptie

no. 565        Begraven = zaaien

no. 566        Kerken en hun betekenis

no. 567        Misverstanden rond leven en dood / de kosmische ommekeer

no. 568        De leeuw uit juda

no. 571        Komende driedaagse duisternis

no. 572        De leerschool van JHWH

no. 575        Liefde (warmte) en vloek (koude)

no. 576        Goddelijke geometrie

no. 577        Israels roem

no. 578        Jezus en het nieuwe testament

no. 581        Wereldwijde sekskermis

no. 582        Schulddelging

no. 584        Het wegen van het hart

no. 585        Orde uit chaos?

no. 587        Is plaatsvervanging mogelijk?

no. 588        Het zwaard van JHWH

no. 590        Tweelingzielen (spiegelbeelden)

no. 591        Terugkeer van de Goden en Lichtwezens deel1

no. 592        Het Goddelijk geboorteproces

no. 593        Metamorfose 2012 o.a. Nederland

no. 595        De vleespotten van Egypte en het Kain's offer

no. 596        Tweelingzielen deel2

no. 599        Terugkeer van de Goden en de Olympics deel2

no. 600        De Goddelijke wetten        

no. 601        Zalig zijn de zachtmoedigen

no. 602        Vlees, kaas, melk en eieren

no. 603        Over de zon, maan en aarde 2012

no. 605        De feesttijden

no. 606        Geld, banken en bedrog

no. 608        De stem, het gehoor en het hart

no. 609        Ons 3e oog, deel4

no. 610        Michael Servet gerehabiliteerd 1

no. 611        Michael Servet gerehabiliteerd 2

no. 612        Het kerkelijk einde nadert

no. 614        Londen, illuminatie en de Olympics

no. 615        De nieuwe tijd

no. 617        Waar begint gezondheid en wat is kanker?

no. 619        Het levenslicht

no. 620        Betekenis van het laatste Avondmaal deel1

no. 621        Het laatste Avondmaal deel2

no. 623        Het laatste Avondmaal deel3

no. 624        De Nederlandse triple AAA status

no. 625        De Bijbel doorgelicht

no. 626        Vrede met het bestaan

no. 627        Pasen en het kruis

no. 628        De nucleaire holocaust

no. 629        De nucleaire holocaust deel 2

no. 630        De nieuwe tijd deel2

no. 631        Waartoe dient bekering

no. 633        Verbond van vrije Israelieten

no. 636        De natuurwetten

no. 638        Londen, religie en de Olympics deel2

no. 640        Tekenen in de zon en maan

no. 641        Waartoe dienen chemtrails?

no. 642        Wonen in Absurdistan

no. 643        Chemtrails en de paraolympics deel2

no. 644        Verslag over zwarte zalf

no. 645        Schepping, geboorte en opvoeding van een kind

no. 646        Saturnus verering

no. 648        Soekot - Loofhuttenfeest 2012

no. 649        Mythe en werkelijkheid

no. 651        Komt er nog een nieuwe zondvloed?

no. 652        Over Niburu of planeet X

no. 654        De staat Israel

no. 656        Democratie en diaspora

no. 657        De rechtvaardigen en hun eigenschappen

no. 660        Het huis van Oranje niet uit David deel1

no. 661        Het huis van Oranje niet uit David deel2

no. 662        Het huis van Oranje niet uit David deel3

no. 663        Het huis van Oranje niet uit David deel4

no. 666        SSS staat voor satanisme en sodomie

no. 667        Het Ark-adia projekt

no. 668        Kosmische spiegeling (GODZ)

no. 669        Het Galactische kruis

no. 671        Verbondgenoot en wereldburger

no. 672        De oorsprong van een zalig kerstfeest

no. 673        Het komende kosmische omslagpunt

no. 674        De ster Sirius

no. 676        Psychiatrie en psychologie

no. 680        De Nederlandse bankiers anno 2013

no. 682        Zijn offerdiensten verboden door JHWH?

no. 683        Geven en / of nemen als levensdoel

no. 684        De geometrie van het hart

no. 685        Geometrie van het leven

no. 687        De noodzakelijke verandering

no. 688        Zijn alle volkeren gelijk?

no. 689        De wetenschap te boven

no. 691        Over God en godsdienst

no. 692        De God-code van de 188 dagen cyclus

no. 698        Blauw bloed en oranje

no. 701        Eenwording van de pijlers van het Godsrijk

no. 704        Geometrie: de taal van onze Schepper

no. 706        De joodse identiteitscrisis

no. 707        De Israel boom(en)

no. 708        Mobiele telefoons: een vloek voor de mensheid

no. 709        Vakantietijd 2013

no. 711        De religieuze wedloop

no. 713        Israels wederopstanding

no. 714        Over belastingen (deel 2)

no. 716        De vrije mens

no. 720        De Veluwse Israel Vrijstaat

no. 721        Zicht op Israel

no. 726        Gemeentewapens en wedergeboorte

no. 730        Het Goddelijk wapenarsenaal

no. 731        Mandela: held of terrorist?

no. 736        Wankelende machten

no. 737        Zinloos geweld en de Gemeente Putten

no. 738        De VN rechten van de mens

no. 739        Een nieuwe wereld in wording

no. 740        Parallel universum en Hogere leiding

no. 743        Hedendaagse plakkaat van verlatinghe

no. 744        Betekenis van de Tempeldienst en Ark

no. 745        Christocentrisch; wat is dat?

no. 747        Tempeldienst deel 2

no. 748        Olympische spelen Sochi 2014

no. 749        De Grondwet van de Veluwse Israel Vrijstaat

no. 751        Verslag van de oprichting van de Veluwse Israel Vrijstaat

no. 756        Slavernij en hoe vrij te worden

no. 757        Neerlands verleden, heden en toekomst

no. 758        Onafhankelijkheidsverklaring

no. 759        De heerschappij der illegalen

no. 760        De nucleaire top 2014

no. 761        Pasen 2014 en het kruis

no. 763        Israels landbelofte

no. 765        De VN resoluite 56 / 38

no. 766        Poetin en Rusland

no. 768        Hart - brein

no. 777-1        Wondere parallel: Razzia's Putten

no. 777-2        Wondere parallel: Razzia's Putten

no. 777-3        Wondere parallel: Razzia's Putten

no. 779        Hoger Bewustzijn (Amenti)

no. 780        Sluipmoordenaars

no. 781        Vliegramp-MH17

no. 782        Vliegramp-MH17 deel 2

no. 783        Taal en Handschrift van onze Schepper

no. 785        Is Plaatsvervanging mogelijk?

no. 788        Schepping en het getal 137

no. 790        Het Kosmische Gouden Ei en het Nieuwe Tijdperk

no. 791        Vrijheid en Blijheid

no. 792        De gevaren van Alcohol

no. 793        Macht en machtsmisbruik

no. 794        Over Leven en Dood

no. 796        De Georgian Guidstones

no. 797        Democratie en Macht

no. 799        De troon des Satans

no. 800        De Symboliek van het oude Barneveldse Gemeentewapen

no. 802        Bewustzijn, God en de Gouden Toekomst

no. 803        De Nieuwe eenwereldgodsdienst

no. 805        Zelfbeschikkingsrecht en Vrijheid

no. 806        Is de menselijke ziel onsterfelijk?

no. 809        Het ´Christelijke´ Overheids gedrag getoetst

no. 811        Valse Messias(sen): hun Leugens en Bedrog

no. 815        De homo-lisering en lesby-sering van de Samenleving

no. 816        De Boekrol des Levens en de Nieuwe MENS (heid)  deel1

no. 818        Dagboek van Anne Frank  Waarheid of Leugen?

no. 820        De Boekrol des Levens  deel 2

no. 821        De Mysterieuze Macht achter de Joden

no. 824        De Boekrol des Levens deel4

no. 825        Het Jaar van het Licht (2015)

no. 825        De vrouw in het Christendom

no. 828        Het Kloppende Bewijs van het Christendom

no. 829        Het Ultieme Vredesplan voor het Midden-Oosten

no. 833        Nederland en de CERN-opstart 20-03-2015

no. 835        Wereldoorlog 3?

no. 837        Levensvragen anno 2015

no. 839        De Natuurvolkeren en eenheid aller dingen

no. 840        Het Natuurrecht

no. 843        De Mythe van de Nationale Staat

no. 844        De hedendaagse 'Parels' van de Veluwe deel1

no. 846        Kanker is voor 100% te genezen

no. 847        De Hart - Brein relatie   deel2

no. 848        De Parels van de Veluwe   deel2

no. 849        De Parels van de Veluwe    deel3

no. 850        De Architectuur van de Macht

no. 854        De Heksenjacht: Gemeente Barneveld en Putten

no. 856        Nederland: Voorbeeldnatie of Fraudeland

no. 860        Red de Aarde

no. 862        De Komende Kasloze Samenleving

no. 863        Is MH17 het hedendaagse Jozef-drama?

no. 865        De 9/11 Geheimen der Illuminatie ivbm september 2015

no. 866        De Wereldwijde ontwaking van bevolkingen 2015

no. 867        Thuisonderwijs...wel of niet goed voor een kind

no. 868        CERN en de Bileamprofetiën september 2015

no. 869        De lichamelijk ontevreden mens en de lichamelijk tevreden mens

no. 872        Over échte Vrijheid voor de mens

no. 873        Cern-tember 2015

no. 875        Het Cern-altaar en 23/24 september 2015

no. 878        Vreemden en Vluchtelingen

no. 879        Bloedverloochening, Bloedschande en Rassenvermenging

no. 882        De Nieuwe Wereldorde van Lucifer

no. 883        Degeneratie

no. 884        Moderne Bloedoffers en Altaren

no. 885        Open brief aan koning Willem-Alexander

no. 887        Kuyper en Luther over joden

no. 888        Gaat CERN de gevangenispoort der aarde openen? deel1

no. 891        De Vluchtelingen invasie deel 2

no. 893        Verlangen

no. 894        Terdege / Huwelijk

no. 896        De Vluchtelingen invasie deel3

no. 897        Overzicht brieven aan gemeente Putten

no. 899        Wat weet u van Kerstmis?

no. 900        Stop de Heksenjacht

no. 901        Wethouder Ard Kleijer Hoe gaar het heksenballetje rollen?

no. 903        Bezwaarschrift Barneveld

no. 909        Nederland - Misdaadland

no. 912        Het Nieuwe Tijdperk

no. 918        De Eindtijd volgens het Indianenopperhoofd Big Eagle

no. 925        Wondere Parallel   Naboth - gemeente Putten

no. 926        Executieveiling van ons bos in Putten

no. 927        Komt Niburu op 26/03/16 langs?

no. 928        Financiele benadeling door de gemeente Putten

no. 930        Machtsmisbruik en Onrecht

no. 931        Vloek van Henoch  -  gem. Putten

no. 932        Aanklacht tegen de gemeente Putten

no. 934        De Nieuwe Tijd als Rijk Gods op de vernieuwde aarde

no. 937        Aangifte tegen de gemeente Putten vanwege Dwangsommen

no. 939        De eeuw van Saturnus en 2016 als het jaar van de aap

no. 940        Is het nu Pascha of Paasfeest?

no. 941        Waarom zou je gezond eten?

no. 942        Vrijheid van keuze

no. 947        De Pentahof als symbool

no. 948        Het Leven in een Vrij Land

no. 951        Het Koninklijk huis op de vlucht

no. 952        Het Bedrog van de Bankiers

no. 956        Samenspraak tussen de rups en vlinder uit het Barneveldse wapen

no. 959        J en M Henschel over Mythen

no. 960        Dankbetuiging gemeente barneveld

no. 961        CERN en de herstelde Baaldienst

no. 963        Wat is de ziel van een mens?

no. 965        De Radicale Reformatie

no. 967        Maarten Luther over de Joden

no. 970        De Openingsceremonie van de Gotthart spoortunnel

no. 976        Wapengekletter en Oorlogsdreiging

no. 977        Het verschil tussen een Israeliet en Jood

no. 986        Het Ontstaan van Rassen

no. 988        De Zeven Wereldproblemen

no. 989        Het Belang en Effect van Aanraking

no. 990        De Paradijsvogel

no. 994        Nieuw Nederland

no. 1000        God is mét ons

no. 1002        Wie is een antisemiet?

no. 1013        Over Kleding en Baarden

no. 1018        Redt de Mensheid

no. 1022        Urk- Carnegiefonds

no. 1023        Goed doen voelt goed

no. 1030        Wanneer de Godsmaat vol is

no. 1031        Zijn alle christenen antisemieten

no. 1034        De staat is je dienaar

no. 1035        Betekenis van Barneveld

no. 1037        Kanker

no. 1040        Kunst en Cultuur

no. 1042        Het (Penta) boek der Natuur

no. 1045        De Jezus-Paas Mythe

no. 1048        Kankerbestrijding bedrog

no. 1050        Strijd bewustzijn krachten

no. 1051        Vergeving

no. 1053        Wereld-republiek

no. 1054        Einde samenleving

no. 1055        Reincarnatie

no. 1056        Waarom zijn wij op aarde?

no. 1059        Wondere genezing

no. 1060        Zonsverduistering

no. 1061        Volmaakte samenleving

no. 1062        Asje-kantelproces

no. 1063        Naar volmaakte samenleving 2

no. 1068        Grootste geldzwendel RABO-aanklacht

no. 1071        Beeld

no. 1078        Baduyvolk

no. 1079        Naar volmaakte samenleving 3

no. 1081        Kantel-geometrie

no. 1084        De aarde wint het

no. 1088        De bestelde plaats

no. 1089        Sleutel Davids

no. 1093        Orgaandonatiewet

no. 1100        Parallel-universum 2

no. 1111        ZA reisverslag

no .1112        Het hart als parel

no. 1114        Onze nationale helden

no. 1118        ZA reisverslag 2

no. 1120        Vergankelijkheid

no. 1124        Nederlanders - Zuidafrikaners

no. 1125        Wet oorzaak en gevolg

no. 1127        Einde christendom

no. 1130        Electra in de bijbel

no. 1132        Jakin - Boaz

no. 1134        Tempel Jakin Boaz 2

no. 1137        Heilige Naam

no. 1140        De mens

no. 1141        Cannabis en genezing

no. 1143        Transitie van de aarde

no. 1147        Deuteronomium 5

no. 1148        Stilte

no. 1150        Bestaat God

no. 1151        Gratis geld

no. 1153        Israel onopgeefbaar

no. 1156        Geen oneindige groei

no. 1159        Koop de waarheid

no. 1160        Christendom - kinderoffers

no. 1168        Nachash een slang

no. 1173        Seksualiteit herzien

no. 1177        Gelukzoekers

no. 1178        Electra in de bijbel 2

no. 1183        Electra in de bijbel 3

no. 1184        Kerk herzie uw geloof

no. 1188        Zwangersschap adviezen

no. 1189        Electra in de bijbel 5

no. 1191        Het Boek der Natuur

no. 1192        75 jaar bevrijding

no. 1193        Tempel deel 4

no. 1197        Is de mens goed of slecht

no. 1198        De Blinde Leidslieden

no. 1204        Plichten en Rechten

no. 1211        Levensgevaarlijk

no. 1218        Doel van virussen

no. 1230        Corona-superbedrog

no. 1234        Nieuwe mens

no. 1239        Egypte korte versie

no. 1244        Corona-evaluatie

no. 1250        Universum en getal vijf

no. 1257        Wat zit er in het nieuwe vaccin

no. 1269        De Wereldverlosser

no. 1271        Amerika Nieuw Atlantis

no. 1273        Het geloof in geweld

no. 1277        De Genocide is begonnen

no. 1280        Volkerenmoord 2

no. 1281        Volkerenmoord 3