Hogere leiding        no. 286

De leerschool van JHWH (lijkt soms wel theater)        no.  572

Terugkeer van de Goden deel1        no. 591

De rechtvaardigen en hun eigenschappen        no. 657

Zijn wij allemaal gelijk? De gelijkheid-leugen ontmaskert.        no. 688

De taal van God.        no. 704

Het Goddelijke Wapenarsenaal        no. 730

De godin Isis en JHWH's bliksem        no. 775

Taal en handschrift van onze Schepper        no. 783

De Schepping en het getal 137        no. 788

Het jaar van het licht (2015)        no. 825

Vreemden en Vluchtelingen        no. 878

Vrijheid van keuze        no. 942

God is met ons        no. 1000

Reincarnatie        no. 1055