Onze Zon.     Overgenomen uit: Op weg naar het Vaderhuis

Onze Spijze.     Overgenomen uit: Beter dan Robijnen.

De spotters bespot   Overgenomen uit: Beter dan Robijnen

Verdriet over de kastijding   Overgenomen uit: Beter dan Robijnen

Zalig die vertrouwt.      Overgenomen uit: Op weg naar het Vaderhuis.

Weinig Trouw.            Overgenomen uit: Hand aan Hand.

TweeŽrlei trouw.             Overgenomen uit: Hand aan Hand.

Toedekkende liefde.        Overgenomen uit: Hand aan Hand.

Uitspraken over Eenheid en Liefde        

Het gaat goed.   

Alles treft.