De voleinding der wereld         no. 8

Jesaja: verwoesting en wederopbouw        no. 339       

Tekenen der tijden: vulkanische uitbarstingen        no. 239

De tekenen des tijds: Haarp, Chemtrails, Global warming, en poolshift        no. 327

De troon van Jahweh en het nieuwe tijdperk        no. 283

De eindtijd (het laatste der dagen)        no. 273

De (eindtijd) herder David        no. 325

De dagen van Noach        no. 356

De bestemde tijd is gekomen: over Sion en babylon        no. 366

De nieuwe tijd (aioon)        no. 539

De voleinding der wereld        no. 465

Alles wordt nieuw!        no. 514

De oordeelsdag        no. 559

 3 dagen duisternis        no. 571

Het Zwaard van JHWH        no. 588

Het Messiaans Vrederijk        no. 143

Tekenen der Tijden 2        no. 123

De Nieuwe Tijd (de komende Gouden eeuw)        no. 615       

Tekenen in de zon en maan.        no. 640

Komt er nog een nieuwe zondvloed?        no. 651

De Nieuwe Tijd (deel2)        no. 630

Het Arca-dia overlevingsprojekt        no. 667

Waarom Preppen (voorbereiden)?

Kosmisch omslagpunt        no. 673

De Noodzakelijke Verandering        no. 687

Wat als morgen anders is dan vandaag?

Een nieuwe wereld in wording.        no. 739

Nederlands verleden, heden en toekomst        no. 757

De nieuwe een wereld godsdienst        no. 803

Het kosmische Gouden Ei en het Nieuwe Tijdperk        no. 790

Het Nieuwe Tijdperk        no. 912

De Eindtijd volgens het Indianenopperhoofd 'Big Eagle'        no. 918

De Nieuwe Tijd als Rijk Gods op de vernieuwde aarde         no. 934

Wanneer de Gods-Maat vol is        no. 1030