Bestaat er zoiets als erfzonde?        no. 36

Bestaat er zoiets als erfzonde? (Herziene versie)        no. 375

De leer der erfzonde        no. 696 (herziene uitgave)

Zonden en Vergeving        no. 1051