Omhoog Loofhuttenfeest Bazuinfeest Slotfeest Pinksteren Pascha Kerstfeest Grote verzoendag

De feesten van Jahweh        no. 296

De feesten van JHWH        no. 324

De nieuwe maan en maanreligie        no. 437

Heidens sinterklaasfeest        no. 527

De feesttijden. Samenkomen met de Almacht.        no. 605