"Gij zult de dood niet sterven"        no. 295

Heeft de dood een doel?        no. 314

Stof en Geest waardeloos        no. 55

Wederopstanding en onsterfelijkheid        no. 255

Oorsprong van de leer der onsterfelijkheid        no. 268

De opstanding ten "eeuwige leven"        no. 376

Begrafenis gebruiken        no. 415

De 'weg der ganse aarde'        no. 450

Leven en dood        no. 475

Wat is leven?        no. 488

Het wonder van leven        no. 525

Het brood en water des levens        no. 382

De symbolen van de mysteries van het leven (vervolg 382)        no. 383

Arbeidsvreugd, zingeving van het leven        no. 292

Begraven = Zaaien        no. 565

Het Levenslicht        no. 619

De Kosmische ommekeer en het misverstaan van leven en dood        no. 567

Over Leven en Dood        no. 794

Is de menselijke ziel onsterfelijk?        no. 806