De volgende boeken zijn bij ons, per email of tegen betaling, verkrijgbaar:

-    De Kanker-Bijbel is uit! Het boek wordt uitgegeven en is verkrijgbaar bij
nl@united-pc.eu of kijk op www.united-pc.eu

-    Het ware Israel deel 1   De twaalf stammen: terug van weggeweest    420 pag.    ISBN90-804628-7-x     

-    Het ware Israel deel 2    De twaalf stammen: terug van weggeweest    412 pag.    ISBN90-804628-7-x     

-    De Totale Reformatie deel 1   De totale reformatie van het verheidenste christendom    340 pag.      

-    Geloofszekerheid: ineens en voor altijd!    408 pag.    ISBN90-804628-1-0    

-    Geloofszekerheid: ineens en voor altijd! deel 2    303 pag.   

-    Ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog?    De meest boeiende geschiedenis van Jozef, zoals opgetekend in het Boek des
      Oprechten, ingeleid en toegelicht.    160 pag.    ISBN90-804628-9-6   

-   Rondom het huwelijk, Liefde en Seksualiteit     153 pag.          

-   t' Geheim der Gezondheid     233 pag.   

-    De Eindtijd Messias(sen) en al wat daar mee samenhangt.      272 pag.    ISBN90-804628-8-9   

-    De geldcrisis ( en wat u over geld moet weten ).    120 pag.   

-    Op uw gezondheid    Ziekten voorkomen en genezen.    276 pag.   

-    De twee zaadlijnen.    Historisch overzicht van de strijd tussen het Vrouwenzaad en het Slangenzaad    434 pag.
      ISBN90-804628-4-5   

-    Techniek: wel en wee    554 pag.   

-    De grote bewustzijnsverandering deel 1     De nieuwe gezondheidsleer

-    De 'kanker-bijbel'      PF v.d Meer