Wat is religie? Kerkelijk georganiseerd bandietendom        no. 182

Wat is godsdienst?        no. 185

Wat is georganiseerde godsdienst?        no. 188

Wat is georganiseerde godsdienst?        no. 452

Religieuze onverdraagzaamheid        no. 280

Wat is...religie? U mag het zeggen!        no. 288

Religie: waan en werkelijkheid        no. 305

Ontstaan en einde van het christelijk geloof        no. 528

Zoektocht naar waarheid        no. 526

Herzien christelijk geloof        no. 501

Occulte natuurreligies        no. 454

De Bijbel doorgelicht. Tekst met tekst vergeleken        no. 625

De Natuurwetten        no. 636

Over God en Gods-dienst        no. 691

Eenwording van de pijlers van het Godsrijk        no. 701

De religieuze wedloop        no. 711