De "Zonen Gods" (Nefilim) uit Gen. 6        no.237

De "Zonen Gods" (Nefilim) uit gen. 6        no. 379

De wijsheid van Edom en de eindtijd        no. 258

De vervalsing van het koninkrijk van Elohim        no. 277

De troon des satans: Achtergronden van satans onreine geesten        no. 320

De duivel (satan)        no. 331

Het boze oog        no. 520

Belialskinderen         no. 219