Het "Beginsel" deel 2        no. 205

Vervolmaking        no. 77

Patronen van de schepping        no. 431

  "In den beginne" ging het fout         no. 192

   De Paradijszonde: kan het sex geweest zijn?          no. 238 

"In den beginne" ging het fout        no. 360