De lof der sabbat.    no. 4

Oorsprong en doel van de sabbat        no. 381

En gans Urk viert de sabbat        no. 451

De zon- verering        no. 479

Sabbatteren en Gods vertrouwen        no. 502

Het ontstaan van de zonnediensten en zondagviering (deel1)         no. 262-1

Achtergronden van de zondagsviering (deel2)        no. 262-2