Waarheid is een eeuwige kroon. Gezegend degenen die deze kroon op hun hoofd plaatsen. (Odes van Salomo 9:8)


 

Website De Pentahof bevat veel materiaal over religie, filosofie, wetenschap, theologie en het wereldgebeuren die tot doel heeft kritisch en nieuwsgierig naar deze zaken te kijken. Hierbij wordt eventueel de Bijbel in de oorspronkelijke taal en context benaderd. Hiernaast kunt u een selectie maken. Vooral bij de brochures zult u veel interessante teksten vinden.

De resultaten van dit onderzoek worden in boekvorm en brochures uitgegeven. U kunt hiernaast  klikken om een overzicht te krijgen van de collectie. Bij ons onderzoek putten wij uit een groot aantal binnen– en buitenlandse bronnen. De zo verkregen en in onze publicaties aangehaalde gegevens, dienen ter informatie en geven niet automatisch de mening weer van het comité.

Toelichting: De nummering van de brochures geven in de meeste gevallen aan in welke volgorde en tijd ze zijn samengesteld. Men dient dan ook bij het lezen van de brochures rekening te houden met de lage en hogere nummering, en wat er in die tussentijd aan ontwikkelingen en onderzoek heeft plaatsgevonden. Het zoeken naar waarheid levert steeds nieuwe vergezichten op.  Wie niet bereid is tijdens de zoektocht naar steeds vollere waarheid oude ballast overboord te werpen, dreigt in de branding te vergaan, ook al is de haven in zicht. Wie bang is zijn geloof te verliezen, tijdens of na het lezen van deze brochures, dient te bedenken dat zijn geloof dan geen wáár geloof is, daar het ware geloof zeker is van zijn zaak. Velen zijn bang om van hun traditionele kerkelijke geloofsballast verlost te worden. Zij leven in de vooronderstelling dat hun levensbootje alsdan te licht zal worden en ten prooi zal vallen van de woeste baren. Geen nood, waar wij ál het onze verliezen, neemt de Allerhoogste Levensbron de leiding over. Dan vaart u er wél bij. Wel-vaart!